i-Directory  Annuaire des entreprises et artisans locaux
ESICO SARL
5200 Douala      Douala-Akwa
Tel: +237 233 432 612   Mobile: +237 33 427 972  
GULF EXPRESS LTD
Douala-Akwa
Tel: +237 74 714 100